Tritó prop de Lercol

Data
Observació mencionada en

Les dues primeres fotos, preses per Louis Dominique Auclair, són les més representatives. Jo no vaig ser capaç de fer-ne una de correcta, sota la pluja i a l'estret dins d'un ponxo. Segons Jacques Borrut podria ser una femella.

Localització