Genciana blava al Madres

Data
Observació mencionada en
Localització