Còlquic al Madres

Data
Observació mencionada en

Era la temporada dels còlquics. Uns prats n'estaven farcits, el que donava de cops una impressió surrealista.

Localització